Prace elektryczne to specjalizacja firmy KRIS-MAT.
Wykonujemy zlecenia na obiektach przemysłowych, technologicznych, budynkach biurowych, użyteczności publicznej czy mieszkalnych. W zakresie prac które proponujemy klientom znajdują się takie usługi elektryczne jak np.:

  • Montaż / wymiana / naprawa rozdzielni
  • Montaż oświetlenia obiektów
  • Montaż podgrzewania rynien / gzymsów
  • Montaż instalacji odgromowej / piorunochronów
  • Montaż oświetlenia przeciw zderzeniowego

Posiadamy Uprawnienia SEP, wystawiamy FV, jesteśmy od wielu lat na rynku a na wykonywane prace elektryczne udzielamy długich terminów gwarancyjnych. Wykonujemy również usługi elektryczne na wysokościach i w miejscach trudno dostępnych. Posiadamy ubezpieczenie OC zapewniające klientom 200% bezpieczeństwa.

Naszym głównym rejonem działania jest Warszawa, chociaż przy dużych kontraktach pracujemy na terenie całej Polski.