Montaż piorunochronów

Montaż piorunochronów, czyli instalacji odgromowej, która skutecznie chroni przed ewentualnym uderzeniem piorunu i związanymi z tym szkodami wykonujemy na budynkach wielo- i jednorodzinnych, przemysłowych, zabytkowych, gmachach użytku publicznego oraz na kościołach. Nasi alpiniści nie tylko są w stanie dotrzeć do każdego miejsca położonego na wysokości, ale z racji iż wielu z nich posiada uprawnienia elektryczne potrafią udzielić Klientowi rzetelnych porad w kwestiach technicznych. Nie obawiamy się trudnych czy nietypowych zleceń, swobodnie wykonamy montaż piorunochronów na dachach spadzistych czy o nieszablonowej architekturze. Działamy zgodnie z najnowszymi normami polskimi oraz unijnymi. Znamy się na tworzeniu niezbędnej dokumentacji i pomiarów.